• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Dum la eksterordinara kunveno, okazinta la 7-an de marto 2022, membroj de kroata Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo decidis pri malfondiĝo de la societo kaj ĝia transformiĝo je Societo Poligloto. Diference de Societo pri  la rusa lingvo kaj kulturo Societo Poligloto okupiĝos pri pluraj lingvoj kaj kulturoj kaj ne speciale (pli precize - ekskluzive) pri la rusa lingvo kaj kulturo.

Tiu decido estas rezultinta per dujara pandemio de Kovido kaj, speciale, per milita agreso de Rusia Federacio kontraŭ Ukrainio en februaro 2022. Rezulte de tiuj du fiaĵoj la societo komencis perdi siajn membrojn kaj jam apenaŭ restis iugrada intereso de Kroatianoj por lingvokulturaj aranĝoj dum jam 11 jaroj - en la kroatia ĉefurbo - organizataj de Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo. Verdire, ek de sia komenco, Societo pri la rusa lingvo  kaj kulturo funkciis en 3 lingvoj - la kroata, la rusa kaj en Esperanto kaj kadre de la societo dum ĝia multjara agado estis iniciatitaj ukraina, belorusa, pola, latva, estona kaj E-sekcio. Tamen, nomo de la societo restadis la sama kiel komence ĉar la societo sub tiu nomo iom post iom atingis sufiĉe grandan reputacion. 

Kompreneble, la rusa lingvo kaj kulturo restos en ankaŭ nova societo unu el lingvoj kaj kulturoj per kiuj la societo okupiĝos, sed ne pli ol unu el pluraj. Speciale ni prefrus vigligi nian E-sekcion kaj aktivecoj per la lingvo internacia, sed, bedaŭrinde, en la lando de jaro al jaro malkreskas intereso pri Esperanto. La samon oni povas vidi en multaj aliaj landoj. La angla estiĝis senkonkurenca lingvo internacia numero unu. Ne eblas tion ignori, sed, niaopinie, nek estus prudente limigi sin per unu lingvo kaj kulturo. Ĉu ne stus pli bone estiĝ poligloto?

Radikoj de la kroatia Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo eliras el propono de kroatia esperantisto Mato Ŝpekuljak, laŭprofesie instruisto de la rusa lingvo, revigligi Hilelistan rondon, proponitan de L. L. Zamenhof en lia - ruslingve skribita - broŝuro eldonita en jaro 1901 sub titolo "Гиллелизмъ" ("Hilelismo") . Do, la revigligo estis proponita por jaro 2001, okaze de centjariĝo de tiu zamenhofa universalreligietika projekto. Jam en septembro 2000 Mato Ŝpekuljak lanĉis kaj al Esperantujo proponis bultenon "Hilelisto" kiel "bultenon de Hilelista rondo en fondiĝo". Ĝis la somero 2001 al tiamaniere renovigata Hilelista rondo aliĝis dudeko da esperantistoj el diversaj landoj de la mondo. De la 23-a ĝis la 26-a de julio, fone de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto en la kroatia ĉefurbo Zagreb, okazis renkontiĝo de kvin membroj de Hilelista rondo en fondiĝo (Mato, Lubomir, Alcino, Renata, Jacqeline) el kvar landoj de la mondo (Kroatio, Slovakio, Portugalio, Francio). Por kunordiganto estis elektita Mato Ŝpekuljak el Kroatio.