Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Komence mi planis publikigi ĉi-artikolon en la revuoj “La Ondo de Esperanto” (LOdE), kiun oni legas ankaŭ okcidente kaj  en “Eventoj” (Ev). Sed intertempe Ev malaperis.  La redakcio de LodE je mia peto publikiĝi ĉe ili sen enhava kaj stil-redaktado respondis jene: “Nia ĉefa problemo estas, ke ni havas tro multajn autorojn kaj tro multajn artikolojn - ni ne serĉas novajn autorojn…..Tial vi ne erarus, se vi verkus por aliaj gazetoj.”Do, mi decidis aperigi la artikolon en  “La Gazeto” por la eksterlando”, kie ĝi aperos unue, kaj en “La Rego”, kies redaktoro lasas la enhavon kaj stilon je la aŭtora respondeco. Tio min imponas.

Ĉiam pli multiĝas esperantistoj kiujn zorgigas la ĉuprogreso de la e-movado. Plej multaj el ili serĉas/trovas kialojn de la neprogreso aŭ malrapida progreso ekster la e-movado.

Mi opinias, ke la eksteraj kialoj influis certagrade la nesukcesojn de la movado, sed  eble  ni mem kulpas indaparte? Ni provu vidi la memkritikan vidpunkton.