Copyright 2021 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Aristotelo (el ETIKO DE NIKOMAHO)
Budho (el M9)
Hilelo (el TRAKTATO "ŜABAT" DE TALMUDO)
Jesuo (el LA EVANGELIO LAŬ MATEO)
Komenio (el REBONIGO DE HOMAJ AFEROJ)
Konfuceo (el KIEL KULTURI "LI"-ON)
Mahometo (el KORANO)
Moseo (el READMONO/LA 5-A LIBRO DE MOSEO)
Moruso (el UTOPIO)
Paŭlo el Tarzo (el KANTO PRI LA AMO)
Salomono (el PSALMARO)
Tolstojo (el LA VOJO DE LA VIVO)
Zamenhof (el: HILELISMO 1901, PRI DIO KAJ SENMORTECO, ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA LINGVO INTERNACIA)