Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Aristotelo (el ETIKO DE NIKOMAHO)
Budho (el M9)
Hilelo (el TRAKTATO "ŜABAT" DE TALMUDO)
Jesuo (el LA EVANGELIO LAŬ MATEO)
Komenio (el REBONIGO DE HOMAJ AFEROJ)
Konfuceo (el KIEL KULTURI "LI"-ON)
Mahometo (el KORANO)
Moseo (el READMONO/LA 5-A LIBRO DE MOSEO)
Moruso (el UTOPIO)
Paŭlo el Tarzo (el KANTO PRI LA AMO)
Salomono (el PSALMARO)
Tolstojo (el LA VOJO DE LA VIVO)
Zamenhof (el: HILELISMO 1901, PRI DIO KAJ SENMORTECO, ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA LINGVO INTERNACIA)

Numeroj 01-20 de bulteno "Hilelisto" estis eldonataj kiel "bulteno de Hilelista rondo". Ĝia versio en doc formato de MS Word 2000 ne plu estas disponebla. Per musklakado super la unuopaj numeroj Vi povas malfermadi kopiojn de html versio kiujn ni faris por ĉi tiu retejo.

Hilelisto n-ro 01

Hilelisto n-ro 02

Hilelisto n-ro 03

Hilelisto n-ro 04

Hilelisto n-ro 05

Hilelisto n-ro 06

Hilelisto n-ro 07

Hilelisto n-ro 08

Hilelisto n-ro 09

Hilelisto n-ro 10

Hilelisto n-ro 11

Hilelisto n-ro 12

Hilelisto n-ro 13

Hilelisto n-ro 14

Hilelisto n-ro 15

Hilelisto n-ro 16

Hilelisto n-ro 17

Hilelisto n-ro 18

Hilelisto n-ro 19

Hilelisto n-ro 20


Numeroj 21-26 de bulteno "Hilelisto" (kiu estis eldonata kiel "monata revueto de Hilelista Esperanto-Komunumo") estas malfermeblaj/elŝuteblaj en doc formato de MS Word 2000 laŭ jenaj retadresoj:

Hilelisto n-ro 21   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto21.doc

Hilelisto n-ro 22   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto22.doc

Hilelisto n-ro 23   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto23.doc

Hilelisto n-ro 24   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto24.doc

Hilelisto n-ro 25   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto25.doc

Hilelisto n-ro 26   http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/hilelisto26.doc


Por la jaro 2002 Hilelista Esperanto-Komunumo eldonis ankaŭ:

Jarlibron             http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/jarlibro2002.doc

Kalendareton      http://www.ruskijezik.info/croatian/bultenoj/kalendareto2002.doc

Numeroj 27-46 de bulteno "Hilelisto" eldonata kaj redaktata de Raymond Brisebois, dum li daŭrigis kunordigadi Hilelistan Esperanto-Komunumon, estas malfermeblaj de sur jenaj du retpaĝoj:

Hilelisto 26-33     http://www.oocities.org/hilelista_komunumo/hilelisto.htm

Hilelisto 34-46     http://www.oocities.org/hilelista_komunumo/hilelistoj.html

Lasta numero de "Hilelisto" estis eldonita la 15-an de aprilo 2009 kaj post tio, almenaŭ laŭ nia scio, nek "Hilelisto" plu aperadis nek Hilelista Esperanto-Komunumo vivis kaj agis.