Printi
Detaloj: | Publikigita 26 Februaro 2018

Zlatko Hinšt diplomiĝis en Ekonomika fakultato kaj en Filozofia fakultato de Universitato en Zagreb (grupoj de sociologio kaj filozofio). Poste li magistriĝis sociologion, studoj pri socia ekologio kaj doktoriĝis kun titolo doktoro de sociaj sciencoj je la kampo de ekonomiko (dr. sc.), ambaŭ ankaŭ en Zagreb. Dum AIS sesio en Sibiu li akiris per adapta adopto titolon de doktoro pri humansciencoj (Dr. sc. hum). Hinšt estas asociita docento (ADoc.) de humanistiko por la fako ekonomiko de Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS). Pli ol 35 jarojn li laboris en Kroataj fervojoj en Zagreb, kiel fakulo kun laborokupiĝoj pri ekonomiaj aferoj de fervoja entrepreno, kaj nun estas pensiulo. Li estas aŭtoro de multaj sciencaj kaj fakaj artikoloj (pli ol cent), al temoj pri trafika ekonomiko kaj ekonomiaj analizoj, fervojo kaj socia ekologio ofte prelegintaj en simpozioj, prezentoj de libroj el sociaj sciencoj kaj aliaj diversaj temoj, inkluzive tradukojn el Esperanto al kroata lingvo, ĉiuj publikigitaj en nacilingvaj sciencofakaj revuoj kaj kolektoj de laboraĵoj. Hinšt prelegis dum Sanmarineca Universitata Studadsesio (SUS) de AIS kaj en seminarioj pri Apliko de Esperanto en profesiaj agadoj (AEPA) ĉe filio AIS Bulgario. Hinšt ankaŭ estas aktiva en kadro de kongresoj de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) kun fakaj prelegoj kaj artikoloj kun laboro je la kampo de fervoja faka terminologio. Li estas preleganto en Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA). Plimulto da esperantlingvaj prelegoj/artikoloj rilatantaj al ekonomiaj analizoj kaj aplika interlingvistiko kun ekonomi(k)a sciencofaka terminologio estis publikigitaj al antaŭa retejo de Internacia Komerca-Ekonomia Fakgrupo (IKEF). Kelkaj laboraĵoj estas publikigitaj en tri jareldonoj de Jarkolekto de TAKE – Tutmonda Asocio de Konstruistaj Esperantistoj, kaj en aliaj publikaĵoj.