Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Mato Špekuljak naskiĝis en Đakovo (Respubliko Kroatio) la 25-an de januaro 1953. De jaro 1956 li vivas en Zagreb. En Zagreb li finis gimnazion kaj poste studon de la rusa kaj pola lingvoj kaj literaturoj en Filozofia fakultato de Zagreba universitato. Laboris kiel librovendisto, instruisto, tradukanto por kroatiaj konstrufirmaoj en Rusio kaj en Ukrainio, lerneja direktoro, oficero de la Kroata armeo. Esperantiĝis en jaro 1992 aŭtodidakte. Okaze de centjariĝo de Zamenhofa universalreligietika projekto "hilelismo" (proponita de Zamenhof en la ruslingva broŝuro) li, en jaro 2001, fone de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto en la kroatia ĉefurbo, iniciatis internacian Hilelistan rondon (kun sidejo en Zagreb), estinta, kaj dum la tuta daŭra vivo restanta, pri tiu Zamenhofa projekto entuzaismiĝinta. Dum jaroj 2000, 2001 kaj 2002 li, en elektronika kaj en surpaperigata formo, redaktis kaj eldonis entute 26 de bultenoj sub titolo "Hilelisto". Ĉar ne pli ol kelkdek da esperantistoj el diversaj landoj de la mondo akceptis la iniciaton, la projekto estis kelkfoje transformata kaj relanĉata sub aliaj nomoj, uzantaj por la similideaj projektoj (homaranismo, unitariismo, mondcivitanismo, humanismo), sed sen iom pli granda sukceso. Mato fine rezignis de publika disvastigado de Zamenhofa universala religietiko kaj en jaro 2011 iniciatis Societon pri la rusa lingvo kaj kulturo. Ek de fondigo de tiu societo li estas ĝia prezidanto kaj volontulo gvidanta internajn edukprogamojn pri la rusa lingvo, dufoje po kelkaj monatoj ankaŭ pri Esperanto. En jaro 2001, okaze de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb, Mato verkis kaj enreetigis je senpaga dispono Lernolibron de Esperanto, Gramatikon de Esperanto, Kroatan-esperantan konversacian manlibron kaj Esperantan-kroatan vortareton. Por necesoj de Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo Mato verkis elektronikan version de Konciza gramatiko de la rusa lingvo.