Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Ekzistas ekzemploj, ke homoj forkaptitaj en la infaneco de rabobestoj kaj inter ili edukitaj, sciis fari nenion pli ol sovaĝaj bestoj, eĉ per la lango, mano kaj piedo ne. Por fariĝi homo, la infano bezonas esti edukata de la homoj. La gepatroj devas ŝati la infanon pli ol arĝenton, oron, perlojn kaj gemojn kaj zorgi pri ĝi jam antaŭ ĝia naskiĝo.

Dum la gravedeco la patrinoj devas evitadi troan manĝadon, trinkadon aŭ male festadon, ankaŭ falojn, fleksiĝojn, rapidajn ekstarojn aŭ mispaŝon, ĉar ĉio ĉi povas difekti ilian frukton, kiu estas estaĵo tre delikata. Ankaŭ kolerado, ekscitiĝado aŭ tristado estas tre malutilaj. Per subita ektimo povas la patrino eĉ mortigi aŭ grave difekti la feton.

Post kiam la infano naskiĝas, la gepatroj krom priflegado de la delikata korpeto per varmo kaj mola kuŝo, devas havigi al la infano ankaŭ taŭgan nutraĵon. Ĉiu patrino mem estu patrino, mamnutranta sian bebon per sia propra patrina lakto kaj ne fordonu ĝin al la zorgo de fremda virino. Tiu miskutimo de kelkaj damoj estas kontraŭ la naturo, ĉar aliaj animaloj tion neniam faras, ĝi malutilas al la infanoj, kiuj jam alkutimiĝis al la nutrado per la patrina sango, kaj la damoj, anstataŭ konservi sian belecon kaj sanon, forigas ilin de si, ĉar mamnutrataj infanoj estas kuracistoj de siaj patrinoj, elsuĉante kun la lakto ankaŭ diversajn malsanojn kaj malsanigajn malsekaĵojn. Patrino, kiu ŝatas pli multe dorloti hundon ol sian bebon, eĉ ne estas vera patrino.