Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Numeroj 01-10 de nia bulteno "Humanitas" (kiu estis eldonata kiel "monata komunikilo de Ligo "Humanitas") estas malfermeblaj/elŝuteblaj en doc formato de MS Word 2000 laŭ jenaj retadresoj:

Humanitas n-ro 01   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human1.doc

Humanitas n-ro 02   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human2.doc

Humanitas n-ro 03   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human3.doc

Humanitas n-ro 04   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human4.doc

Humanitas n-ro 05   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human5.doc

Humanitas n-ro 06   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human6.doc

Humanitas n-ro 07   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human7.doc

Humanitas n-ro 08   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human8.doc

Humanitas n-ro 09   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human9.doc

Humanitas n-ro 10   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human10.doc

Humanitas n-ro 11   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human11.doc

En jaro 2003 okazis en Ligo Humanitas krizo, interalie pro manko de mono por eldonadi kaj dissendadi la bultenon en pli bela doc formato de MS Word 2000 kaj en surpaperigita formo. Numeroj 12 kaj 13 de la bulteno estis eldonataj en simpla text formato kaj dissendataj per la elektronika poŝto.

Humanitas n-ro 12   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human12.doc

Humanitas n-ro 13   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human13.doc

Numero 13 de la bulteno estis lasta numero sub titolo "Humanitas". De aprilo 2003 Ligo Humanitas en lingvo Esperanto komencis eldonadi modestan interretan komunikilon sub titolo "Humanitas Novaĵoj". Entute aperis 4 numeroj de "Humanitas Novaĵoj":

Humanitas Novaĵoj aprilo 2003 http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/novajhoj4-2003.doc

Humanitas Novaĵoj majo 2003  http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/novajhoj5-2003.doc

Humanitas Novaĵoj junio 2003  http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/novajhoj6-2003.doc

Humanitas Novaĵoj julio 2003   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/novajhoj7-2003.doc

Por aŭgusto, septembro kaj oktobro 2003 estis eldonitaj en ankoraŭ pli modesta formo kaj sub titolo "Erasmo" ankoraŭ 3 numeroj de la interna komunikilo de Ligo "Humanitas":

Erasmo aŭgusto 2003                http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/erasmo8-2003.doc

Erasmo septembro 2003           http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/erasmo9-2003.doc

Erasmo oktobro 2003                 http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/erasmo10-2003.doc

Komence de jaro 2004 Ligo "Humanitas" iom revigliĝis kaj aperis du numeroj de la dumonata komunikilo de Ligo Humanitas sub la titolo "Erasmo" denove en iom pli belaspetka formo, inkluzive surpaperigatan version.

Erasmo januaro-februaro 2004 http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/erasmo1-2004.doc

Erasmo marto-aprilo 2004         http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/erasmo2-2004.doc

Krizo en funkciado de la ligo revenis kaj en majo 2004 aperis ankoraŭ du numeroj de bulteno de Ligo "Humanitas" sed - denove sub titolo "Humanitas" kaj denove en tre modesta formo:

Humanitas n-ro 1 07.05.2004   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human07-05-2004.doc

Humanitas n-ro 2 23.05.2004   http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human23-05-2004.doc

En oktobro 2004 oni provis solvi krizon en Ligo "Humanitas" per ekvivo de du neformaljuraj internaj komunumoj "Humanitas" (la esperantlingva kaj la kroatlingvo). En nia elektronika arkivejo restis el tiu periodo:

Humanitas n-ro 26 vintro 2004/2005 http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/human26.doc kun ĝia literatura suplemento http://www.ruskijezik.info/esperanto/bultenoj/suplemento26.doc

Onidire, temas pri - laŭvice kaj entute - 26-a komunikilo de Ligo "Humanitas" (sed la 25-an ni en arkivejo, bedaŭrinde, ne trovis, povas esti ke ĝi nek aperis kaj eraro en kalkulado okazis tial, ĉar en la kroata lingvo estis en jaro 2004 eldonitaj pli da numeroj ol en lingvo Esperanto).

La 16-an de januaro 2005 en Zagreb (Kroatio) okazis kunveno kiu decids pri la definitiva - jura - malfondo de Ligo "Humanitas". La 8-an de januaro 2010 estis en Zagreb (Kroatio) fondita nova Ligo Humanitas, sed ne plu kun ambicio agi internaciskale kaj eldonadi bultenon nek en lingvo Esperanto nek en la kroata lingvo. Anstataŭ tio oni apogis sin je la interaktiva retejo - portalo. Tamen, ankaŭ nomo de tiu - dua - Ligo Humanitas estis trilingva (en la kroata lingvo, en la angla lingvo kaj en lingvo Esperanto) kaj ankaŭ ĝi havis aron da esperantlingvajn paĝojn en sia retejo. 

Jen oficiala komuniko al membroj kaj amikdoj de (unua) Ligo "Humanitas"

OFICIALA KOMUNIKO AL ĈIUJ MEMBROJ KAJ AMIKOJ DE PROJEKTO "HUMANITAS"

La eksterordinara sesio de Asembleo de Ligo "Humanitas", okazinta la 16-an de januaro 2005 en Zagreb (Kroatio), decidis pri malfondo de Ligo "Humanitas". La 22-an de januaro 2005 estis malfonditaj ankaŭ ĝiaj du neformaljuraj internaj komunumoj "Humanitas" (la esperantlingva kaj la kroatlingva).

Ĉefaj kialoj por malfondo de Ligo "Humanitas" estas:

- nesufiĉa aktiveco de membroj de la ligo kaj ĝiaj du komunumoj (en kiujn Ligo "Humanitas" provis transformiĝi surbaze de interkonsento de liganoj atingita dum la eksterordinara sesio de sia Asembleo, okazinta la 31-an de oktobro 2004)
- nesufiĉaj financaj rimedoj por eĉ la plej elementara agado.

Koran dankon al ĉiuj kiuj partoprenis la projekton "Humanitas" ek de ĝia naskiĝo (en jaro 2002) kaj precipe koran dankon al ĉiuj kiuj almenaŭ plej etete finance helpadis la ligon per siaj detempaltempaj libervolaj donacoj kaj almenaŭ plej etete aktivis en la projekto. Bedaŭrinde, tio ne sufiĉis por ke la ligo travivu, eĉ en en formo de du neformaljuraj komunumoj "Humanitas".