Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

La nuna politika situacio (rim. de la redaktanto: la artikolo estas skribita en jaro 2002) en la mondo estas rezulto de funde cinika politiko. Oni prenis afgananojn por mortigi rusojn, irakanojn por mortigi irananojn, centrajn kaj sudajn amerikanojn por mortigi samlandanajn "komunistojn" ktp. Landoj ĉe la unua vico en fabrikado kaj vendado de armiloj kreas kondiĉojn por ĉiam pli efika interbuĉado inter popoloj kaj etnoj. Jam la prezidento Eisenhower en sia tempo avertis pri danĝero de pliampleksigo de la militindustria komplekso.

Okcidento, unuarange Usono, mem kreis fipolitikistojn kiujn ĝi poste strebis detrui. Sadam Husejn estas produkto de tiu ĉi politiko. De Usono trejnitaj, armitaj, ekipitaj, fortege subtenitaj Bin Laden kaj la Talibanoj estas nur unu el inter multaj ekzemploj. Fidel Castro ne estus verŝajne farinta politikan karieron se Usono ne estus subteninta Batistan por fari el Kubo sian bordelon (iaspecan Bangkokon). La murdo de Allende fare de la kliko Pinochet en Ĉilio havas subskribon de la registaro kaj sekretaj servoj de Usono, kies farojn la usona popolo jam delonge ne plu kapablas kontroli.

Ni rememoru ke, krom la masakro de indianoj, iuj usonaj regantoj envojigis kun Britio, meze de la dekoka jarcento, la "Militon de opio" kontraŭ Ĉinio. Ambaŭ landoj havis nekalkuleblajn profitojn pro vendo de la opio, tiel ke la ĉinaj aŭtoritatoj malkvietiĝis pro la teruraj damaĝoj kiujn tio okazigas en la ĉina popolo. Unuaj incidentoj kondukis al militdeklaro. Ankaŭ Francio partoprenis en tiu ĉi honta ekspedicio.

La serio de atencoj, okazintaj la 11-an de septembro 2001 en Usono, estas nur epizodo, logika en siaj konsekvencoj, de senskrupula politiko, de avida politiko en kiu valoras ne homoj sed dolaroj, petrolo; de politiko en kiu meritas atenton nur la supreniranta kurbo de profitoj. Kiuj praktikas tian politikon (eblus paroli ankaŭ pri Kioto, pri la ekspluatado de la arbaro Tongass en Alasko ktp.) ne havas pli da estimo por siaj samnacianoj ol por alilandaj civitanoj: ilia kompato estas nur ŝajna kaj cirkonstanca.

Sen sufiĉaj konoj pri historio kaj politiko, multaj junuloj, en Usono kaj en aliaj landoj, ne kapablas imagi ke povas ekzisti tia cinikeco, tiaj malestimindaj kalkuloj. Subpremitaj popoloj kredas ke liberiĝo el sub iliaj mastroj signifos por ili eraon de prospero kaj paco sen konscii ke novaj mastroj povas esti same senskrupulaj kiel la antaŭaj, kaj multege pli potencaj. Alĝerianoj kiuj batalis por Francio en Alĝerio ne ricevis estimon de la sinsekvaj francaj registaroj, sed la "liberigitoj" ankaŭ ne havis pli da estimo flanke de siaj "liberigintoj". Usonaj indianoj kiuj batalis en la usona armeo kontraŭ Japanio ricevis oficialan rekonon nur antaŭnelonge. Ni ne estu naivaj: ni devas konscii ke ĉiam kaj ĉiuflanke ekzistas homoj neinversigeble danĝeraj pro foresto de personaj moralaj principoj, pro blinde manipulita kaj fanatikigita menso.
Ni estas HOMOJ kaj civitanoj de sama mondo antau ol esti francoj, rusoj, usonanoj, argentinanoj, ĉinoj, angolanoj, araboj, aŭ kristanoj, judoj, muzulmanoj, budistoj, nekredantoj aŭ ateistoj.

Fonto: "Humanitas" 8/2002
Fotografaĵo: http://ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr/?news_id=256 (el milito en Jugoslavio dum ĝia sangelverŝa disfalo en naŭdekaj jaroj de la 20-a jarcento)