Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

En nia tempo (rimarko de la redaktano: jaro 2005) jure ekzistas kaj mondskale agas tri mondcivitanaj organizaĵoj kun la sama ambicio esti tegmentaj mondcivitanaj organizaĵoj:

1. REGISTROLIBRO DE CIVITANOJ DE LA MONDO  (interreta spuro en jaro 2012 http://www.recim.org/cdm/enten-eo.htm) Registre des Citoyens du Monde, 66 boulevard Vincent Auriol, FR-75013 Paris, Francio; tel. 0145 8603 58

2. LA ASOCIO DE CIVITANOJ DE LA MONDO (interreta spuro en jaro 2012 http://www3.unesco.org/iycp/Report/AWC.pdf) The Association of World Citizens, 55 New Montgomery Street, Suite 224, San Francisko, CA 94105, Usono; tel. (415) 541-9610.

3. MONDSERVA AŬTORITATO DE MONDREGISTARO DE CIVITANOJ DE LA MONDO (interreta spuro en jaro 2012 http://www.worldservice.org/) World Service Authority of the World Goverment of World Citizens, 1012 14th Street, Suite 205, NW, Washintgton, DC 10005; tel. (202) 638 2662.

REGISTROLIBRO DE CIVITANOJ DE LA MONDO (RECIM)

Registrolibro de Civitanoj de la Mondo estas plej malnova mondcivitana organizaĵo. Ĝi estas fondita en jaro 1949 en Parizo (Francio), kie ĝi ek de tiam havas sian sidejon. Registrolibro de Civitanoj de la Mondo estas fondita kiel teknika organo de Sekretariato de Civitanoj de la Mondo. Sekretariato de Civitanoj de la Mondo estas siavice fondita de Centro pri tutmondisma esplorado kaj esprimado, kiu estas fondita en februaro 1946 de Robert Soulage (pli konata per sia nomo el la franca kontraŭnaziisma rezistomovado - Sarrazac) kaj de liaj du amikoj.

Registrolibro de Civitanoj de la Mondo estas historia kerno de la tuta modernepoka mondcivitana movado. Ĝi registras homojn kiuj decidas ĉe ĝi registriĝi kiel civitanoj de la mondo (gravas rimarki ke per tio oni ne estiĝas membroj de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo kiel la neregistara senprofta jurpersona organizaĵo, la statuson de membroj de la Registrolibro havas nur ĝiaj aktivuloj).

Por esti registrita kiel mondcivitano en Registrolibro de Civitanoj de la Mondo oni devas plenigi registriĝilon (momente disponeblan en deko da lingvoj) kaj sendi ĝin plenigitan kaj propramane subskribitan laŭ adreso de la Registrolibro. La registriĝilo enhavas: 1) formulon "Konscia pri miaj respondecoj kaj decidinte akiri rekonon de miaj rajtoj kiel membro de la tutmonda komunumo, mi petas, plu gardante mian ŝtatanecon, esti registrita kiel mondcivitano" kaj 2) rubrikoj por enskribo de personaj informeroj (nomo, naskiĝdato ktp.). Krome, oni devas je konto de la Registrolibro pagi 15 eŭrojn (okaze de financaj malfacilaĵoj 8 eŭrojn).

Oni atendas ke ĉiu registrito ek de post sia registriĝo ĉiujare faros kontribuon al la Registrolibro, por helpi ĝian agadon, je nivelo de duono de la persona taga salajro (enspezo). Tamen, tiu kontribuo ne estas deviga sed libervola, kaj pri ĝia alteco ĉiu registrita mondcivitano decidas mem. Ĉiu registrito ĉe Registrolibro de Civitanoj de la Mondo, post sia registriĝo, ricevas simbolan mondcivitanan legitimkarton. La legitimkarton oni povas ricevi en unu el jenaj 12 lingvoj: la angla, araba, franca, greka, japana, nederlanda, germana, hispana, portugala, sveda, itala kaj Esperanto.

Tre gravas mencii ke el tri mondaj mondcivitanaj organizaĵoj nur Registrolibro de Civitanoj de la Mondo uzas Esperanton kiel unu el siaj laborlingvoj (krom Esperanto la Registrolibro multe uzas la francan - kiel sian bazan laborlingvon -  kaj la anglan). Sian sesmonatan 8-paĝan bultenon "Recim-info" Registrolibro de Civitanoj de la Mondo eldonas en 6 lingvoj (franca, angla, hispana, germana, nederlanda, Esperanto). La esperantlingva versio de eldonata de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo "Recim-info" estas la sola mondcivitana periodaĵo en Esperanto. TTT-ejo de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo enhavas informojn en, momente, 15 lingvoj: la franca, angla, hispana, portugala, germana, itala, sveda, nederlanda, pola, hungara, ĉeĥa, albana, kroata, kiswahili kaj Esperanto.

Registrolibro de Civitanoj de la Mondo strebas starigi tra la mondo laŭeble pli ampleksan reton de regionaj registrocentroj kaj korepondantoj estantaj kun la Registrolibro en kontrakta rilato. Ĝis nun estis starigitaj: 1) registrocentroj de la Registrolibro en Burkinio, Kanado, Kongio R.D., Francio, Japanio, Malagasio, Senegalio kaj Svisio (franclingva) kaj 2) korespondantoj en Alĝerio (3 korespondantoj), Germanio (2 korespondantoj), Andoro, Albanio, Argentino, Aŭstralio, Belgio kaj Nederlando, Brazilo, Bulgario, Kamerunio, Kongolando, Kongio R.D. (2 korespondantoj), Eburio, Hispanio, Gabono, Ganao, Britio, Hindio (2 korespondantoj), Kroatio, Litovio, Maroko, Pakistano, Pollando (2 korespondantoj), Rumanio, Rusio, Svedio, Svisio (germanlingva), Sirio, Tanzanio, Togolando.

Krome estis starigita speciala Esperantista Internacia Centro de Civitanoj de la Mondo (gvidata de Geneviève Charpentier; adreso: 32 C rue Jean Perrin, FR-77190 Dammarie les Lys, Francio). Tiu mondcivitana centro estas unika Esperanto-centro en Mondcivitanujo. Kaj prezidanto de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo, s-ro Daniel Durand, kaj la vic-prezidantino, s-ino Geneviève Charpentier, estas esperantistoj. Sekretariino Liliane Metz-Krencker ne estas esperantistino.

Krom tutmondiĝoj laŭ teritoria principo (laŭ kiu ĝis nun estas de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo registritaj kiel tutmondiĝintaj entute 960 komunumoj) la Registrolibro de antaŭ kelkaj jaroj ebligis ankaŭ tutmondiĝoj de civilsociaj organizaĵoj (ĝis nun estas tutmondiĝintaj 56 civilsociaj organizaĵoj).

Dum la internacia kunveno de tutmondistaj organizaĵoj, okazinta en Bruselo en jaro 1963, estis imagita Kongreso de la Popoloj. La balotelektoj por la Kongreso okazis kelkfoje de 1969 ĝis 1998 kun partopreno de voĉdonantaro el pli ol 100 000 homoj el 120 landoj. La sekvonta balotelekto estas planita por jaro 2007, kiam devos esti renovigita unu triono da elektitaj delegitoj. La voĉdonantaron konsistigas mondcivitanoj kaj tutmondiĝitaj komunumoj kaj organizaĵoj registritaj en la Registrolibro de Civitanoj de la Mondo.

La Kongreso de la Popoloj siavice kreis:

- Instituton por Tutmondismaj Studoj (en jaro 1977)
- gazetagentejon AMIP (en jaro 1980)
- Mondan Solidarecon kontraŭ la Malsato (en jaro 1982)
- Konsultan Asembleon ĉe Kongreso de la Popoloj - ASKOP (en jaroj 2003/2004).

Al Konsula Asembleo ĉe Kongreso de la Popoloj rajtas aliĝi kaj en ĝi rajtas aktivi: tutmondiĝintaj komunumoj kaj organizaĵoj de mondcivitaneca karaktero (kontraŭ jara kotizo 20 eŭroj) kaj ankaŭ unuopuloj kiuj tion deziras (senpage).

Celo de Konsulta Asembleo ĉe Kongreso de la Popoloj estas arigi la organizaĵojn kaj ĉiujn kiuj akceptas t.n. Ĉarton de Mulhuzo de 3-a de oktobro 2004.

Por jaro 2007 estas planita fondo de Konsilio de Saĝuloj kun arbitracia funkcio.

En jaro 1971 estas, laŭ iniciato de Jean Rostand, de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo fondita eldona societo "Club Humaniste" kun celo eldonadi referencajn tekstojn pri tutmondismo. Ĝis hodiaŭ estas tiusence eldonitaj ĉirkaŭ 20 libroj kaj broŝuroj.

Entutue, organigramo (organiza strukturo) de la historikerna parto de la monda mondcivitana movado kiu apogas sin je Registrolibro de Civitanoj de la Mondo ŝajnas sufiĉe komplika kaj la agado kvazaŭ iom tro akviĝinta. Tamen, ni esperantistoj ne devus forgesi ke praktike nur ĉi tiu el tri grandaj mondcivitanaj organizaĵoj agas en Esperanto, uzas Esperanton kiel unu el siaj laborlingvoj, eĉ ĝin laŭeble favoras kompare kun ĉiuj aliaj lingvoj (do, ankaŭ la angla). Se mi ne eraras ĉiuj aktivuloj en Registrolibro de Civitanoj de la Mondo estas volontuloj.  


THE ASSOCIATION OF WORLD CITIZENS - LA ASOCIO DE CIVITANOJ DE LA MONDO (AWC)

La Asocio de Civitanoj de la Mondo - kun sidejo en San Francisko (Usono) - deklaras sin unuavice la internacia porpaca organizaĵo. Ĝi estas fondita en jaro 1975. La Asocio de Civitanoj de la Mondo ĝuas statuson de la neregistara organizaĵo ĉe Departamento pri Publika Informado (Department of Public Information - DPI) de Organizaĵo de Unuiĝinta Naciaro kaj ĝi ankaŭ estas en konsultaj rilatoj kun Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unuiĝinta Naciaro (Economic and Social Council - ECOSOC).

La Asocio de Civitanoj de la Mondo celas kunlaboron kun unuopuloj, progresemaj registaroj kaj internaciaj institucioj cele al kreo de "Global Village" (Monda Vilaĝo) kiun karakterizos stabila paco, socia kaj ekonomia justeco kaj evoluiĝo de la nova civilizo, baziĝanta sur respekto rilate la vivon kaj la homan medion (ĉirkaŭaĵon). Laŭ tiu asocio tio eblos se homoj pensos kaj agos kiel repondecaj civitanoj de la mondo.

Esti civitano de la mondo laŭ la Asocio de Civitanoj de la mondo ne signifas anstataŭigon de naciaj civitanecoj per la monda, sed ĝi signifas novan respondecan sintenon en la mondo en kiu ĉiu estas dependa de ĉiu alia, cele al kunlaboro trans naciaj limoj je bono de nia komunhoma sorto.

Proritataj taskoj laŭ la Asocio de Civitanoj de la mondo estas laŭebla eliminado de nukleaj armiloj kaj militaj konfliktoj, pli justa, pli demokratia tutmondiĝado (globalization) kaj reformiĝo kaj demokratiiĝo de Organizaĵo de Unuiĝinta Naciaro.

La Asocio de Civitanoj de la mondo organizas Asembleojn de Civitanoj de la Mondo, diverstemajn konferencojn kaj aliajn aranĝojn. La asembleo kiu okazis en jaro 2001 en ĉefurbo de Tajvano - Tajpeo arigis pli ol 400 delegitoj el 52 landoj de la mondo.  En jaro 2004 okazis la asembleo en San Francisko (Usono).

La asocio organizas Mondcivitanajn festotagojn. La unua mondcivitana festotago estis realigita en San Francisko en marto 2000.

La Asocio de Civitanoj de la mondo, same kiel la Registrolibro de Civitanoj de la Mondo, registras homojn kiuj sin deklaras kiel civitanoj de la mondo kaj eldonas al la registritoj la simbolan mondcivitanan legitimkarton (tre similan al tiu kiun eldonas la Registrolibro en Parizo, eble nur iomete pli belaspektan).

Por membri en la Asocio de Civitanoj de la mondo, krom plenigi la registriĝilon, oni devas pagi ĉiujare 25 usonajn dolarojn (la mondcivitanan legitimkarton - en la angla lingvo - oni ricevas post akcepto de registriĝilo kaj pago de 25 usonajn dolarojn por la unua jaro de la membreco). La asocio agas nur en la angla lingvo.

Aliĝformulo estas "Yes, I want to join and work with other world citizens to deal with our world's problems. Enclosed is my annual $25 membership fee that includes my World Citizen ID card." (Jes, mi volas kuniĝi kaj kunlabori kun aliaj civitanoj de la mondo por okupiĝi pri la mondaj problemoj. Mia jara membrokotiza kontribuo estas 25 usonajn dolarojn kaj ĝi inkludas la mondcivitanan legitimkarton.)

Prezidanto de la Asocio de Civitanoj de la mondo estas Douglas Mattern - USA, honora prezidanto estas Dr.Robert Muller - Costa Rica kaj la asocio havas ankoraŭ 3 vic-prezidantoj kaj unu honoran vicprezidanton (ĉiuj havas doktoran sciencan gradon). Estas ankaŭ 3 reprezentantoj de la asocio ĉe la Organizaĵo de Unuiĝinta Naciaro (po unu en Novjorko, Ĝenevo, Vieno). Estas ankaŭ profesia TTT-majstro (dank' al kiu TTT-ejo de la asocio estas altnivela, pli altnivela ol tiu de Registrolibro de Civitanoj de la Mondo ne havanta profesian TTT-majstron), kaj estas prizorganto de la propra Registrolibro. Siajn filiojn (fakte reprezentantojn) la asocio havas en 23 landoj de la mondo (Bangladeŝo, Britio, Bulgario, Etiopio, Gambio, Ganao, Germanio, Hindujo, Irano, Kamerunio, Kubo, Malavio, Maŭritio, Nepalo, Niĝerio, Pakistano, Rusio, Senegalio, Siera-Leono, Sudafriko, Ŝrilanko, Tajvano, Tanzanio).


WORLD SERVICE AUTHORITY OF THE WORLD GOVERMENT OF WORLD CITIZENS - MONDSERVA AŬTORITATO DE MONDREGISTARO DE CIVITANOJ DE MONDO (WSA - WGWC)

Mondregistaro de Civitanoj de la Mondo vidas siajn radikojn en mondcivitana agado de Garry Davis en jaro 1948 en Parizo kaj iom poste en Usono. Ĝi konsideras sin fondita per proklamo pri fondiĝo de Mondregistaro de Civitanoj de la Mondo la 4-an de septembro 1953 en Town Hall (municipejo) de urbo Ellsworth, stato Maine (Majno), Usono. En januaro 1954 la Mondregistaro fondis Mondservan Aŭtoritaton en Novjorko kiel sian administran organon. Apogante sin je Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj (artikolo 13, alineo 2) Mondserva Aŭtoritato, konsiderante tio sia rajto, jam dum jaroj eldonas kaj liveras mondan pasporton.

Formaljure Mondserva Aŭtoritato estas senprofita organizaĵo. Ĝi sin vidas kiel siaspecan modan "urbodomon" je dispono de chiuj (individuoj) kiuj deziras ke la afero de la Mondregistaro evoluu kaj/aŭ eble serĉas de la Mondregistaro helpon.  Mondserva Aŭtoritato nun havas sidejon en Vaŝingtono kaj ankaŭ siajn reprezentantojn diversloke en la mondo. En jaro 1989 estas malfermita oficejo de Mondserva Aŭtoritato en Tokio (Japanio). Mondserva aŭtoritato, onidire, ĝis nun eldonis pli ol 2 milionoj kaj duono da mondaj pasportoj, legitimkartoj, dokumentoj pri naskiĝo, dokumentoj pri geedziĝo, kartoj pri la tutmonda azilo kaj la mondaj "Press Cards" por membroj de "World Media Association". Oni devas konfesi ke ĉiuj tiuj dokumentoj havas tre belan formon. La mondcivitanan pasporton onidire rekonas ĝis nun Togolando, Maŭritanio (Maŭrlando), Ekvadoro, Zambio, Tanzanio, Burkino Faso. Onidire ĝis nun 150 landoj lasis siajn stampilojn en mondcivitanajn pasportojn de mondcivitanoj ilin posedantaj (surbaze de kio la Mondserva Aŭtoritato, sendube iom troige, asertas ke de facto 150 ŝtatoj ĝis nun rekonis, t.e. agnoskis la mondcivitanan pasporton).

Estas iom strange ke Registrolibro de Civitanoj de la Mondo mencias ĉirkaŭ 100 000 da registritaj mondcivitanoj, dum Mondserva Aŭtoritato mencias ĉirkaŭ 950 000 da registritaj mondcivitanoj (vere, inkluzive tiuj, kiuj estas registritaj de Registrolibro en Parizo).

Mondregistaro de Civitanoj de la Mondo organizstrukture konsistas el 13 komisionoj (pri kino, komunikado, kulturo, desegnado-scienco, edukado, energio, ĉirkaŭaĵo, arbarkulturo, sano, juĝo, kosmo, virinoj, edukado de junuloj). La komisionojn estras kunordigantoj estantaj kompetentuloj por koncernaj aferoj. Interese ke ĉe Mondregistaro de Civitanoj de la Mondo ne estas komisiono pri la monda helplingvo (Esperanto). Ankaŭ ĉi tiu mondcivitanisma organizaĵo fakte agas nur en la angla lingvo, kvankam la mondcivitanan legitimkarton kaj la pasporton oni povas ĉe ĝi mendi en 7 lingvoj (la angla, hispana, araba, rusa, ĉina, franca kaj - ankaŭ Esperanto)! Laŭ postulo de la registrito Mondserva Aŭtoritato sendas al koncerna ŝtata organo de la lando de registrito oficialan informon pri tio ke la registrita persono akiris novan statuson de la tutmondano.

De delegitoj de Ĝenerala Asembleo de Mondregistaro de Civitanoj de la Mondo estas en jaro 1972 fondita Monda Korto (Juĝejo) pri Homaj Rajtoj.

Nek por esti registrita kiel mondcivitano ĉe Mondserva Aŭtoritato oni devas rezigni de la ĝisnuna nacia ŝtataneco, sed Mondserva Aŭtoritato - diference de aliaj du grandaj mondcivitanismaj organizaĵoj - nacian ŝtatanecon konsideras politika fikcio de la 18-a jarcento netaŭga por la moderna epoko. Por registriĝo ĉe Mondserva Aŭtoritato - kiel la mondcivitano - oni pagas 30 usonajn dolarojn kaj ankaŭ deviga jara kontribuo egalas 30 usonajn dolarojn.

Prezo de la mondpasporto kun 3-jara valido estas 45 usonaj dolaroj, kun 5-jara valido - 75 usonaj dolaroj kaj por 8-jara valido - 100 usonaj dolaroj. Estas ankaŭ specialaj "pasportoj de la monddonacantoj", kiuj validas 15 jarojn (kun renovigo post 3, 5 aŭ 8 jaroj) kaj por kiuj oni pagas 400 usonaj dolaroj. Tiamaniere kolektita mono estas de Mondserva Aŭtoritato, onidire, elspezata por jura helpo al rifuĝintoj en rifuĝkapadejoj kaj por tio ke ili povu senpage ricevadi la mondajn dokumentojn.

Registritoj en Mondserva Aŭtoritato povas laŭdezire pagadi imposton je konto de la Mondserva Aŭtoritato, ekzemple je alto de la imposto por bezonoj de la nacia armeo (se oni en sia lando povas tiun parton de la nacicivitana imposto - surbaze de iuj internaciaj deklaroj kiel ekzemple "Nurenberga Decido" kaj ankaŭ iuj paragrafoj de la Deklaro pri homaj rajtoj - ne pagadi).

Mondserva Aŭtoritato havas prezidenton kaj mondan kunordiganton.

Mondserva Aŭtoritato sendube estas altambicia mondcivitanisma projekto, kun respektinda konkretkampa agado (eldonado de mondpasportoj ktp.), tamen estas iom disputinde kiomgrade ĝi - ĝuste tia - povas esti serioze komprenata kaj traktata en la mondo kaj homaro kiu ankoraŭ estas tre malproksima de la realigo de la mondcivitanismaj revoj. Krome, temas pri relative grandaj financaj rimedoj je kiuj Mondserva Aŭtoritato kalkulas. Kaj tio ne povas ne provoki iujn dubojn pri la tuta projekto, kiom ajn unuavide alloga (belaspekta).

Ilustraĵo: http://expatwithkids.blogspot.com/2011/11/4-common-attributes-of-tck.html