• Zagreb - Trg bana Jelačića / Загреб - Площадь бана Елачича

  • Zagrebački članovi produbljuju poznavanje ruskog jezika / Загребские члены укрепляют знание русского языка

  • Ruska tematska večer u Zagrebu / Русский тематический вечер в Загребе

  • Moskva - Stari Arbat / Москва - Старый Арбат

  • Hrvatska večer u Moskovskoj podružnici / Хорватский вечер в Московском филиале

  • Članovi Moskovske podružnice pjevaju hrvatske pjesme / Члены Московского филиала поют хорватские песни

  • Sankt Peterburg - Nevski prospekt / Санкт-Петербург - Невский проспект

  • Hrvatska tematska večer u Sankt Peterburgu / Хорватский тематический вечер в Санкт-Петербурге

Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

U ponedjeljak 17. lipnja 2019. je, završnim - dragovoljnim, po želji članova Udruge - testiranjem polaznika naših programa Ruski jezik i kultura 1 i Ruski i kultura 2 (test iz programa Hrvatski jezik i kultura za ruske članove Udruge pisala je Oksana) te prigodnom proslavom završila u Udruzi za ruski jezik i kulturu akademska godina 2018./2019. Hrvatski sudionici večeri nagrađeni su novim udžbenicima (dar Rossotrudničestva) koji će im trebati na parlaonicama višeg stupnja sljedeće akademske godine, a Oksana je dobila na dar "Hrvatsku antologiju kratke priče" po kojoj će se od rujna održavati naš Praktikum iz hrvatskog jezika za ruske članove.