• Zagreb - Trg bana Jelačića / Загреб - Площадь бана Елачича

  • Zagrebački članovi produbljuju poznavanje ruskog jezika / Загребские члены укрепляют знание русского языка

  • Ruska tematska večer u Zagrebu / Русский тематический вечер в Загребе

  • Moskva - Stari Arbat / Москва - Старый Арбат

  • Hrvatska večer u Moskovskoj podružnici / Хорватский вечер в Московском филиале

  • Članovi Moskovske podružnice pjevaju hrvatske pjesme / Члены Московского филиала поют хорватские песни

  • Sankt Peterburg - Nevski prospekt / Санкт-Петербург - Невский проспект

  • Hrvatska tematska večer u Sankt Peterburgu / Хорватский тематический вечер в Санкт-Петербурге

Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Объявляется вакантной должность председателя загребского Общества русского языка и культуры. Должность - волонтёрская.

Кандидатов просим тщательно ознакомиться с

1) Законом о некоммерческих организациях: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+udrugama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da
2) Уставом Общества русского языка и культуры (внимательно прочитайте статьи о правах и обязанностях председателя): http://www.ruskijezik.info/croatian/documents/statut.doc
3) Отчётом о работе Общества русского языка и культуры в 2019 году и планом работы в 2020 году: http://www.ruskijezik.info/croatian/documents/izvjesce2020.doc
4) официальным сайтом Общества русского языка и культуры: http://www.ruskijezik.info/croatian

Obzirom na najnoviju situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj te obzirom na mjere protiv širenja koronavirusa koje je svojom današnjom odlukom odlučila aktivirati vlada Republike Hrvatske sve aktivnosti Udruge za ruski jezik i kulturu koje podrazumijevaju okupljanje članova Udruge prekidaju se do daljnjega. O nastavku aktivnosti svi će članovi Udruge biti na vrijeme obaviješteni putem e-maila. Članovima Udruge preporučamo registraciju na portalu i samostalno vježbanje i usavršavanje znanja ruskog jezika pomoću materijala dostupnih preko Korisničkog izbornika, a koji registriranim članovima postaje dostupan nakon svake prijave na portal.