Copyright 2018 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Ima jedna nevelika, svi koji su je posjetili kažu - neobično čista i uredna, slavenska zemlja s oko 10 milijuna stanovnika. Sva su polja u toj zemlji obrađena, selo ne umire, autoceste su kvalitete kao na Zapadu. Gotovo sva proizvodnja iz epohe socijalizma sačuvana je i država nastoji oko njene konkuretnosti na svjetskom tržištu. Pored državnog sektora postoji u toj zemlji i privatni sektor, ali ne kao rezultat više ili manje problematične tranzicijske privatizacije kakva je provedena u većini drugih bivših socijalističkih zemalja. Ta zemlja ima vlastiti, originalni, put iz socijalizma u tržišno gospodarstvo. Ima u njoj i stranih investitora, ali moraju voditi računa ne samo o interesima svojih velikih i moćnih kompanija, odnosno zemalja, nego i o interesima zemlje u koju su investirali. Korupcija u toj zemlji je, navodno, minimalna jer se najstrože kažnjava.