Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

VII. gimnazija* grada Minska nalazi se u glavnom gradau Bjelorusije na adresi: ul. Zaharova 58.

Gimnazija ima 45 odjeljenja u kojima je ukupno 1055 učenika. Redovna nastava održava se u jednoj smjeni. Za niže razrede (I. do IV. razred) postoje 3 grupe produljenog boravka koje polazi ukupno 273. učenika.

Trajanje nastavnog sata je 35 minuta za učenike I. razreda, odnosno 45 minuta za učenike II. do XI. razreda. Redovna nastava održava se od ponedjeljka do petka, a subotm učenici V. do XI. razreda imaju fakultativnu nastavu, slobodne aktivnosti i izvanškolsku nastavu.

Obvezatna učionička nastava se kombinira s individualnim i samostalnim radom učenika.

Nastava se u Gimnaziji održava na bjeloruskom i ruskom jeziku, uz obvezatno učenje engleskog jezika, nacionalne i svjetske povijesti, kulture i književnosti. Od drugih stranih jezika u Gimnaziji se predaju njemački, španjolski, poljski i kineski jezik, i to u okviru fakultativne nastave i dodatnih jezičnih kružoka.

Informatička nastava odvija se tako da se razredi dijele na dvije učeničke grupe, a nastava stranih jezika tako da se razredi dijele na tri učeničke grupe.

* U Bjelorusiji, Rusiji i nekim drugim zemljama gimnazija obuhvaća kako našu osnovnu školu tako i našu srednju školu (u Bjelorusiji to je ukupno 11 razreda obvezatnog školovanja)

Školska godina dijeli se na 4 četvrti:

1. četvrt - rujan i listopad;
2. četvrt – studeni i prosinac;
3. četvrt - siječanj, veljača i ožujak;
4. četvrt - travanj i svibanj.

Učenike se ocjenjuje za svaku četvrt i na kraju školske godine. Prilikom prelaska u V. razred učenici prolaze upisnu provjeru.

Kako bi se utvrdile i optimalno razvijale sposobnosti i interesi učenika s njima, a također s njihovim roditeljeljima ili starateljima, provode se psihološko-pedagoška savjetovanja, djeluje psihološka služba i služba socijalnih pedagoga.

Gimnazija nudi različite aktivnosti izvan redovne nastave kroz različite oblike fakultativne nastava, organizacije mladih, sekcije, klubove, grupe...

Nastavno-metodički i znanstveni rad odvijaju se prema planovima koje razrađuje Interpredmetni informacijsko-metodički centar. (IIMC). Velika se pozornost pridaje informatizaciji nastave.

Gimnazija ima ukupno 53 kabineta, među kojima 2 informatička kabineta te 16 kabineta za nastavu stranih jezika (uključujući 2 lingvafonska kabineta i 1 mobilni razred). Također, Gimnazija ima dvoranu za priredbe i druge manifestacije sa 457 sjedala, koreografski razred, kabinet praktičnog rada i radionicu. U blagovaonicu stane 296 učenika. Dakako, postoji knjižnica, čitaonica i postoje kabineti za pojedine nastavne predmete. Gimnazija raspolaže sa 3 sportske dvorane, a ima i mali stadion i igralište. Ukupna površina sportske zone je 10.700 m2. To omogućava u uspješan rada na području tjelesnog odgoja mladih.   

Gimnazija se financira iz proračuna, a također od sponzora. Od 2009. godine Gimnazija je prešla na samostalno financijsko funkcioniranje.

Izvor teksta i fotografija: http://gymn7.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1041