Copyright 2021 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Kako ispuniti uplatnicu za uplatu godišnje članarine u Udruzi za ruski jezik i kulturu?

Na uplatnici molimo

  • u rubrici "Platitelj" upisati ime i prezime te adresu uplatitelja (člana Udruge)
  • u rubrici "Valuta plaćanja" upisati "HRK"
  • u rubrici "Iznos" upisati "120,00"
  • u rubrici "Primatelj" upisati naziv i adresu Udruge "Udruga za ruski jezik i kulturu, Oštarijska 8, Zagreb"
  • u rubrici "Poziv na broj primatelja" OIB uplatitelja (molimo obavezno upisati OIB osobe za koju se članarina uplaćuje, ako uplatitelj nije ista osoba)
  • u rubrici "Opis plaćanja" upisati "Članarina za 2019. godinu" (odnosno za godinu za koju se članarina plaća).

Ako je uplatitelj članarine osoba koja ne plaća članarinu za sebe, nego za drugu osobu, u rubrici "Opis plaćanja" treba navesti ime i prezime osobe za koju se članarina uplaćuje!

Rubriku "Model" ispred rubrike "Poziv na broj primatelja" može se ostaviti praznom ili, ako uplata drugačije nikako ne prolazi, molimo upisati "HR00" ili, ako to ne prolazi, "HR99".