Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio


Esperantska sekcija Udruge za ruski jezik i kulturu osnovana je u srijedu 20. veljače 2013. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore - Komora Zagreb, Draškovićeva ulica 45, u kontekstu godišnje skupštine Udruge zagrebačkih esperantista, a na inicijativu Mate Špekuljaka, predsjednika Udruge za ruski jezik i kulturu (vidi priložene fotografije). Na osnivačkoj sjednici bili su nazočni sljedeći članovi Udruge za ruski jezik i kulturu koji su ujedno i članovi Udruge zagrebačkih esperantista: dr. sc. Jozo Marević, mr. sc. Radenko Milošević i Mato Špekuljak. Na sastanku je bio prisutan i Josip Pleadin, voditelj Dokumentacijskog esperantskog centra u Đurđevcu i izvršni urednik u svijetu zapaženog hrvatskog esprantskog časopisa.

Esperantska sekcija Udruge za ruski jezik i kulturu ima za cilj - u mjeri i u kontekstu cilja i djelatnosti Udruge za ruski jezik i kulturu u cjelini – njegovati, promicati i popularizirati univerzalno-humanističke projekte L. L. Zamenhofa, posebno projekt neutralnog međunarodnog jezika - esperanta, nastale na ruskom jeziku u kontekstu multinacionalnog i multikonfesionalng kulturnog ozračja u Rusiji kraja XIX. i početka XX. stoljeća. Esperantska sekcija održava povremene (otprilike jedanput mjesečno) sastanke sa sljedećim sadržajima: prezentacije, predavanja, interni tečajevi, kružoci, radionice, seminari, savjetovanja i druge aktivnosti od interesa za članove Sekcije. Esperantska sekcija uređuje stranice Udruge za ruski jezik i kulturu na jeziku esperanto.


Sekcija uspostavlja kontakte i razvija suradnju s esperantistima i esperantskim udrugama, obrazovnim, znanstvenim, umjetničkim i drugim organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama koje se bave esperantom u Republici Hrvatskoj i u ruskojezičnim zemljama  te dogovora i realizira zajedničke projekte. Sekcija nastoji barem jednim svojim članom sudjelovati na susretima, konferencijama, seminarima, savjetovanjim, manifestacijama i drugim skupovima u zemlji i inozemstvu, a koji su u svezi s ciljem i djelatnostima Sekcije, odnosno Udruge za ruski jezik i kulturu u cjelini.

Esperantska sekcija Udruge za ruski jezik i kulturu, u mjeri svojih mogućnosti, radi i na promicanju hrvatskog jezika i kulture u ruskojezičnim zemljama putem esperanta. Pri tome primjenjuje oblike i načine djelovanja kao i u njegovanju, promicanju i popularizaciji hrvatskog jezika i kulture na ruskom jeziku. Uvjet za sudjelovanje u Esperantskoj sekciji je članstvo u Udruzi za ruski jezik i kulturu. Na godišnjoj skupštini Udruge zagrebačkih esperantista, koja je uslijedila nakon osnivanja Esperantske sekcije Udruge za ruski jezik i kulturu, odobren je Ugovor o suradnji dvije udruge koji su potpisali njihovi predsjednici mr. sc. Radenko Milošević i Mato Špekuljak.