Copyright 2020 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Fotoalbum sadrži fotografije iz života i djelovanja Udruge za ruski jezik i kulturu od početka 2018. godine nadalje, uključujući Moskovsku podružnicu, a također fotografije s aktivnosti u organizaciji brojnih partnera Udruge za ruski jezik i kulturu ako je Udruga za ruski jezik i kulturu u tim aktivnostima sudjelovala ili barem bila prisutna u statusu gosta. Fotografije su nasumične i nisu poredane kronološkim redom.

Free Joomla Lightbox Gallery