Copyright 2021 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio


Udruga za ruski jezik i kulturu ima za svoj cilj kako promicanje i popularizaciju ruskog jezika u Hrvatskoj tako i promicanje i popularizaciju hrvatskog jezika u Rusiji i Bjelorusiji. U proteklih nekoliko godina, zahvaljujući  ugovorima o suradnji s nekoliko ruskih škola i njihovom povezivanju s hrvatskim školama udruga za ruski jezik i kulturu otvorila je mogućnost ulaska hrvatskog jezika u te škole. To se posebno odnosi na peterburšku Školu No 351, ravnateljica Irina Leonidovna Karpicka, ali i na moskovsku Školu No 1210, ravnatelj Sergej Sergejevič Sehin. U knjižnicama obje škole nalazi se nekoliko desetaka hrvatskih knjiga koje je školama darovala Udruga za ruski jezik i kulturu, a neke su knjige učenicima koji se zanimaju za hrvatski jezik i kulturu predane na dar osobno. Škola No 1210 ima na raspolaganju Moskovsku podružnicu Udruge za ruski jezik i kulturu i njenu knjižnicu s nekoliko stotina hrvatskih knjiga i nešto nosača zvuka i slike.