Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo


Udruga za ruski jezik i kulturu i njeni volonteri za rad sa djecom (Petra Grebenac, Iva Matijević, Martina Pintar, Adrijana Radanović, Lucija Šimić, Mato Špekuljak) već nekoliko godina uspješno djeluju u dvjema zagrebačkim osnovnim školama (Osnovna škola dr. Ivana Merza, ul. Franje Račkoga 4; ravnatelj Zvonko Piljek) i Osnovna škola Tina Ujevića, Koturaška c. 75; ravnateljica Vlatka Mihelić), a od početka školske godine 2017./2018. u još jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi (Osnovna škola Trnjanska, Trnjanska c. 99; ravnateljica Nada Šimić), popularizirajući ruski jezik i kulturu među učenicima tih škola kroz izvannastavne aktivnosti u prostoru škole. Te aktivnosti se odnose ne samo na jezične parlaonice i igraonice, nego i na partnersko povezivanje zagrebačkih škola sa srodnim ruskim i bjeloruskim školama, video-mostove preko Skypea, razmjene posjeta učenika i nastavnika.