Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio
Dragi članovi i prijatelji hrvatske Udruge za ruski jezik i kulturu, evo nekoliko činjenica o rasprostranjenosti i učenju ruskog jezika u svijetu:
 
- ruski jezik je po rasprostranjenosti na petom, po nekim podacima na šestom mjestu na svijetu,
- ruski jezik je jedan od 6 službenih jezika UN-a,
- ruski jezik je materinski jezik za oko 160 milijuna ljudi, od čega 130 milijuna u Ruskoj Federaciji (ostalo u državama Zajednice Nezavisnih Država, u baltičkim zemljama i ostalim državama svijeta),
- ruski jezik ima status drugog državnog jezika u Bjelorusiji, a u Kazahstanu je obavezan jezik u školama uz kazaški i engleski,
- u Istočnoj Europi ruski jezik govori oko 20 milijuna ljudi,
- u njemačkim školama ruski jezik uči oko 150 tisuća djece, slijede Francuska, Velika Britanija i Austrija
- ruski jezik u zemljama Zapadne Europe studira oko 30 tisuća studenata,
- ukupno u zemljama Europske unije ruski govori oko 6% stanovnika,
- u SAD-u ruski jezik govori oko 4,5 milijuna ljudi, s tim da se ruski jezik uči u 3 tisuće američkih škola i koledža, a predaje se na oko 200 američkih visokih škola,
- u barem nekom obliku i na barem nekoj razini ruski jezik se predaje u stotinjak zemalja svijeta (u 54 zemlje svijeta u osnovnim i srednjim školama, a u 79 zemalja u visokim školama).
 
Predlažemo Vam naše besplatne tekstualne i zvučne materijale za svladavanje osnova ruskog jezika: Udžbenik ruskog jezika I i II, Gramatiku ruskog jezika, Vježbe iz gramatike ruskog jezika, Rješenja vježbi iz gramatike ruskog jezika.
 
 
Slijede poveznice na zvučne zapise 25 lekcija (25 osnovnih dijaloga + 25 dijaloga za uvježbavanje gramatičkih konstrukcija/mehanizama prvog dijela udžbenika). Autorica tekstova je akademkinja prof. dr. Antica Menac. Naglasci na ruskim riječima i zvučni zapisi - Mato Špekuljak. Autorica tekstova i autor zvučnih zapisa dozvoljavaju slobodnu uporabu materijala u okviru aktivnosti Udruge za ruski jezik i kulturu.
 
 
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/1a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/1b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/2a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/2b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/3a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/3b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/4a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/4b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/5a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/5b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/6a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/6b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/7a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/7b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/8a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/8b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/9a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/9b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/10a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/10b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/11a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/11b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/12a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/12b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/13a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/13b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/14a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/14b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/15a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/15b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/16a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/16b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/17a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/17b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/18a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/18b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/19a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/19b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/20a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/20b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/21a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/21b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/22a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/22b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/23a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/23b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/24a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/24b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/25a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru1zvuki/25b.mp3
 
 
A evo i poveznica na zvučne zapise još 25 lekcija (25 osnovnih dijaloga + 25 dijaloga za uvježbavanje gramatičkih konstrukcija/mehanizama drugog dijela udžbenika). Autorica tekstova je akademkinja prof. dr. Antica Menac. Naglasci na ruskim riječima i zvučni zapisi - Mato Špekuljak. Autorica tekstova i autor zvučnih zapisa dozvoljavaju slobodnu uporabu materijala u okviru aktivnosti Udruge za ruski jezik i kulturu.
 
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/1a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/1b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/2a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/2b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/3a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/3b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/4a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/4b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/5a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/5b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/6a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/6b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/7a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/7b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/8a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/8b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/9a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/9b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/10a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/10b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/11a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/11b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/12a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/12b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/13a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/13b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/14a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/14b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/15a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/15b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/16a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/16b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/17a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/17b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/18a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/18b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/19a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/19b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/20a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/20b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/21a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/21b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/22a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/22b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/23a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/23b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/24a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/24b.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/25a.mp3
http://www.ruskijezik.info/croatian/sounds/ru2zvuki/25b.mp3
 
U učenju ruskog jezika i upoznavanju s ruskom kulturom može pomoći i Zbirka popularnih ruskih društvenih pjesama http://www.ruskijezik.info/croatian/books/pesennik.doc Zvučne zapise svih tih pjesama moguće je naći na Internetu!
 
Želimo Vam lako, zabavno i uspješno svladavanje osnova ruskog jezika pomoću naših materijala!