Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Sekcija hrvatskih rusista (prvotno Sekcija profesora ruskog jezika) Udruge za ruski jezik i kulturu osnovana je subotu 12. siječnja 2013. na sastanku članova Udruge za ruski jezik i kulturu kojima je ruski jezik već postao ili će uskoro postati profesijom (vidi priložene fotografije). Na sastanku se okupilo dvadesetak sudionika - profesora i studenata ruskog jezik. Članica Udruge mr. sc. Inna Grubmair s nazočnima je zatim provela trening na temu "Rad sa zvučnim materijalima na satu ruskog jezika kao stranog". Sekcija održava povremene sastanke, organizira predavanja, radionice, seminare, savjetovanja za profesore i studente rusistike, uspostavlja i održava suradnju s ruskim kolegama, obrazovnim, kulturnim i znanstvenim ustanovama, radi na realizaciji zajedničkih projekata, vodi knjižnicu Udruge, održava javne aktivnosti s ciljem popularizacije ruskog jezika u zemlji. Članovi sekcije vode programe i aktivnosti za članove Udruge za ruski jezik i kulturu, a kojima ruski jezik nije profesija.

Na osnivačkom sastanku Sekcije hrvatskih rusista Udruge za ruski jezik i kulturu nazočni su bili, poimence, sljedeći članovi Udruge:

1.  Balta Tea
2.  Barčot Branka
3.  Cerovac Ana
4.  Čuljak Matea
5.  mr. sc. Grubmair Inna
6.  Hadžić Miljana
7.  Jugović Silvija
8.  Klemenčić Mateja
9.  Magić Drljača Sanja
10. Mamić Petra
11. Mataja Mia
12. Matić Marija
13. Miletić Lucija
14. Okunski Zrinka
15. Roca Marija
16. Solvojeva Tatjana
17. Strineka Alla
18. Špekuljak Mato
19. Tavčar Senka

U statusu gostiju bili su nazočni sljedeći rusisti:

1.  Dragosavac Marina
2.  Špek Ana Marija
3.  Žustra Mia

Tatjana Solovjeva iz Moskve je jedna od osnivačica Moskovske podružnice Udruge za ruski jezik i kulturu. Udruga za ruski jezik i kulturu, naime, ima za cilj ne samo promicanje i populariziraciju ruskog jezika i kulture u Hrvatskoj, nego i promicanje i popularizaciju hrvatskog jezika i kulture u Ruskoj Federaciji, što čini preko svoje Moskovske podružnice.


Prva voditeljica Sekcije hrvatskih rusista bila je mr. Inna Grubamir. Od 1. listopada 2016. godine voditelj Sekcije hrvatskih rusista je Luka Šilović. Članstvo u Sekciji ostvaruje se učlanjenjem u Udrugu za ruski jezik i kulturu temeljem popunjene pristupnice, dostupne na portalu Udruge, te uplatom godišnje članarine u iznosu 120.00 kuna. U radu Sekcije mogu sudjelovati kako diplomirani rusisti tako i studenti rusistike.

Portal "Russkij mir" o prvoj Sekciji hrvatskih rusista: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news36322.html


Važna napomena od 31. siječnja 2018.


Nakon što je 21. listopada 2015. osnovano Hrvatsko društvo nastavnika ruskog jezika i književnosti (HAPRYAL) http://hapryal.ffzg.unizg.hr/ Udruga za ruski jezik i kulturu odustala je od svojih prvotnih planova biti središnjim, nacionalnim, strukovnim okupljalištem hrvatskih rusista. Takvom udrugom očito želi biti HAPRYAL. O tome - simbolično - govori već i skraćeni naziv koji je za sebe izabrala nova udruga hrvatskih rusista, napravljen prema skraćenom nazivu MAPRYAL Međunarodne asocijacije predavača ruskog jezika i književnosti. Mi smo učinili prve korake u okupljanju hrvatskih rusista, formirali smo našu Sekciju hrvatskih rusista, realizirali nekoliko manjih rusističkih skupova, a od 17. do 20. rujna 2014. u Zagrebu, u suradnji s ruskim partnerima, proveli smo ambiciozni Prvi seminar hrvatskih rusista s preko 60 sudionika! Započeli smo i izradu baze podataka o hrvatskim rusistima, sudskim tumačima i prevoditeljima za ruski jezik. Ostavljamo u okviru naše udruge rusističku sekciju, ali s nešto skromnijim planovima, a Hrvatskom društvu nastavnika ruskog jezika i književnosti (HAPRYAL-u) prepuštamo krupnije korake i želimo kolegicama i kolegama uspješno djelovanje. Naša Sekcija hrvatskih rusista i dalje predlaže hrvatskim rusistima, učlanjenim u Udrugu za ruski jezik i kulturu, besplatno korištenje naše priručne knjižnice s preko 600 ruskih knjiga (uključujući metodičku literaturu), mogućnost metodičke prakse i usavršavnja na internim parlonicama i kod naših partnera (u prvom redu hrvatskih i ruskih partnerskih škola), a zajedno s Humanističkom sekcijom Udruge za ruski jezik i kulturu Sekcija hrvatskih rusista organnizira ruske tematske večeri s izvornim govornicima ruskog jezika, otprilike jedanput mjesečno. Sekcija će nastaviti i besplatno objavljivanje javnog popisa s kontaktnim podacima hrvatskih rusista, sudskih tumača i prevoditelja za ruski jezik koji žele biti na tom popisu. Držimo da je to dovoljan razlog da naša Sekcija hrvatskih rusista i dalje postoji i djeluje, pri čemu ostajemo otvoreni za suradnju s apsolutno svim srodnim udrugama i projektima koji žele s nama surađivati.