Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Lea Sever rođena je 5. ožujka 1998. godine u Sisku. Završivši srednju ekonomsku školu, shvatila je da je zapravo više zanimaju strani jezici i kulture. U školi je 12 godina učila engleski i 5 godina njemački jezik. Samostalno je naučila španjolski i nakon završetka škole položila maturu iz španjolskog jezika. Od 2016. godine studira španjolsku i rusku filologiju. Sudjelovala je na 19. Svjetskom festivalu mladeži i studenata koji je 2017. godine održan u gradu Soči u Rusiji. Oduševljena je ruskom kulturom i gostoljubivošću Rusa, koji su je naučili novim ruskim riječima, pjesmama i običajima. U slobodno vrijeme bavi se plesanjem, jogom i jahanjem. Vrlo voli putovati i nakon završetka fakulteta želi nastaviti učiti strane jezike i upoznavati se s novim kulturama.

по-русски

Леа Север родилась 5 марта 1998 года в городе Сисак. Закончив среднюю школу с экономическим уклоном поняла, что, на самом деле, её больше интересует изучение иностранных языков и культур. В школе Леа 12 лет изучала английский язык и 5 лет немецкий. Cамостоятельно выучила испанский язык и по окончанию школы сдала выпускной экзамен по испанскому языку. С 2016 года изучает испанскую и русскую филологии. Участвовала в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который в 2017 году проходил в России. Леа очарована русской культурой и гостеприимством русских, которые научили её новым для неё русским словам, песням и обычаям. В свободное время увлекается танцами, йогой и верховой ездой. Очень любит путешествовать, и после окончания учебы в университете планирует продолжить изучение иностранных языков и ознакомление с новыми культурами.