Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Mato Špekuljak rođen je 1953. godine u Đakovu (Republika Hrvatska). Od 1956. godine živi u Zagrebu. Studij ruskog jezika i književnosti (kao A predmeta) i poljskog jezika i književnosti (kao B predmeta) završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine s odličnim uspjehom. Radeći kao nastavnik ruskog jezika na Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu uspješno je - od 19. veljače do 18. rujna 1986.- prošao Program uvođenja u samostalni odgojno-obrazovni rad. Od 28. lipnja do 3. kolovoza 1986. uspješno je na Moskovskom državnom sveučilištu "M. V. Lomonosov" prošao stručno usavršavanje predavača ruskog jezika. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi ruskog jezika u zagrebačkim školama te kao prevoditelj za hrvatske tvrtke u Rusiji i Ukrajini. Autor je Kratke gramatike ruskog jezika, udžbenika, gramatike i konverzacijskog priručnika esperanta. Radio je kao knjižar, ravnatelj škole i časnik-prevoditelj u Hrvatskoj vojsci. Inicijator je i jedan od suosnivača Udruge za ruski jezik i kulturu. Redovni je član Udruge i obnaša u njoj dužnost predsjednika. U novije vrijeme uspješno je završio nekoliko stručnih usavršavanja u organizaciji Ruskog znanstvenog i kulturnog centra u Ljubljani te odgovarajućih institucija i organizacija iz Rusije.

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

по-русски

Мато Шпекуляк родился в 1953 в городе Джаково (Хорватия). С 1956 года живет в Загребе. В 1985 году окончил Философский факультет Загребского университета, специальность - русский язык и литература и польский язык и литература. С 28 июня по 3 августа 1986 года на Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова окончил курсы повышения квалификации преподавателей русского языка. Работал продавцом в книжных магазинах, учителем русского языка в школах, переводчиком для хорватский предприятий в России и на Украине, офицером-переводчиком в Хорватской армии. Является автором Краткой грамматики русского языка, а также учебника, грамматики и разговорника по языку эсперанто. Инициатор и один из основателей хорватского Общества русского языка и культуры. В Обществе исполняет функцию президента.

Контакт:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.