Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo
Tatjana Kološina rođena je 1990. godine u malom gradiću Republike Baškortostan u Ruskoj Federaciji. Nakon uspješnog završetka srednje škole s intenzivnim učenjem engleskog jezika upisala je Kemijsko-biološki fakultet, a također društvenik i humanističkih znanosti Orenburgskog državnog sveučilišta. Po završetku studija stekla je stručno zvanje kemičara i profesora. Nakon što je tri godine radila u tvorničkim laboratorijama Baškirije i Jamalo-Nenecke autonomne oblasti Tatjana je odlučila proširite svoje horizonte kako u geografskom tako i u profesionalnom smislu. Sada Tatjana živi i radi u Moskvi kao pomoćnica šefa u IT-kompaniji koja se uspješno razvija. Stjecanje novih znanja i prema poslu za nju su temelj osobnog nadahnuća i sreće. Aktivna je članica grupe prijatelja Hrvatske u partnerskoj moskovskoj Školi stranih jezika "Balkanika" i predstavnica te grupe u ime zagrebačke Udruge za ruski jezik i kulturu.

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
по-русски
 
Татьяна Колошина родилась в 1990 году в маленьком городке республики Башкортостан в России. После успешного окончания школы с углублённым изучением английского языка поступила на химико-биологический факультет, а также факультет социальных и гуманитарных наук Оренбургского государственного университета. По окончании университета получила квалификации "Химик" и "Преподаватель". Проработав три года в производственных лабораториях в Башкирии и Ямало-ненецком автономном округе, Татьяна решила освоить новые горизонты: как географические, так и профессиональные. Сейчас Татьяна живет и работает в Москве Помощником руководителя в развивающейся IT- компании. Получение новых знаний и любовь к тому, что ты делаешь - основа вдохновения и счастья для неё. Является активным членом группы друзей Хорватии в партнерской московской Школе иностранных языков "Балканика", а также представителем этой группы от имени загребского Общества русского языка и культуры.
 
 Контакт: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.