Copyright 2019 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Zvonimir Ibrišević rođen je 26. travnja 1994. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Samoboru, a maturirao 2013. godine (Gimnazija Lucijana Vranjanina u Zagrebu). 2011. i 2013. godine sudjeluje u državnoj smotri „Lidrano“. Filozofski fakultet u Zagrebu upisao je 2013. godine kao redovni student kroatistike i rusistike. Nakon ljetnog semestra 2014. radi u Moskvi kao prevoditelj (firma „Hercigonja“). Od 15. do 23. srpnja 2015. boravi u ljetnom kampu „Baltijskij Artek“ u Kalinjingradskoj oblasti, bavi se promocijom klasične i suvremene literature među mladima, prikuplja podatke o trenutnom poznavanju literature. Radi na projektima medijske i filološke sekcije (između ostalog i na materijalima za Veleposlanstvo Ruske Federacije). Piše za časopis „Meridijani“ (članci na hrvatskom jeziku o Rusiji). Od 2015. godine član je ekološke udruge „Zelene stope“. Volontira u „Croaticumu“. Bavi se pjevanjem, svira gitaru i usnu harmoniku. Sudjeluje u radu Kluba rusistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te osniva glazbeno odjeljenje „Očen' takie“ (rus. Очень такие) čija je zadaća promocija ruske glazbe u Hrvatskoj, poglavito među studentima ruskoga jezika. Prvi nastup održan je 23. prosinca 2015. godine u zgradi Fakulteta, a nakon toga sastav nastupa na raznim rusko-hrvatskim događanjima, kao i na Fakultetu. Od ožujka 2016. godine aktivni je član i volonter „Udruge za ruski jezik i kulturu“ te vodi različite obrazovne i kulturne programe. Od ožujka do svibnja 2016. zaposlen je kao prevoditelj s ruskog jezika i lektor u ukrajinskoj firmi „Nuga Best“ u Zagrebu. Od svibnja do rujna 2016. godine radi kao prevoditelj s ruskog i kao lektor u ruskoj firmi „Harat's Pub“ u Zagrebu. Dobitnik je stipendije za bilateralnu razmjenu na Moskovskom državnom sveučilištu, od rujna 2016. do veljače 2017. godine boravi u Moskvi, polaže ispite zajedno s ruskim studentima i ostvaruje odličan uspjeh.

Za vrijeme boravka u Moskvi drži predavanja o hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi u školi stranih jezika „Balkanika“ te na katedri kroatistike Ruskog državnog humanitarnog sveučilišta (RGGU). Radi kao prevoditelj na europskoj konferenciji streličarstva. Dobitnik je stipendije za Erasmus razmjenu, od veljače do lipnja boravi na Varšavskom sveučilištu, sudjeluje na konferenciji „Vlast i književnost“. Sudjeluje na 6. međunarodnoj Olimpijadi ruskog jezika u Kalinjingradu (3. i 4. lipnja 2017), te osvaja 3. mjesto u naprednoj kategoriji. 14.10.2017 sudjeluje na Regionalnoj konferenciji za podršku i očuvanje ruskog jezika u inozemstvu u Ljubljani. U prosincu 2017. godine radi u Moskvi kao prevoditelj. Predaje na Međunarodnom festivalu učitelja u Kazanju (2018). Od rujna do prosinca 2018. godine radi kao lektor na RTL-u. Od prosinca 2018. godine zaposlen na znanstvenom projektu Sveučilišta u Innsbrucku (Bilinguale Rede dreier Generationen in der Diaspora: Bosnisch/kroatisch/serbisch-deutsches Code-Mixing in Westösterreich). Objavljuje članke u hrvatskim, poljskim i ruskim filološkim zbornicima.

по-русски

Звонимир Ибришевич родился 26 апреля 1994 года в Загребе. До двадцати лет жил со своей семьей (мать, отец и сестра) в Самоборе, где с отличным успехом окончил начальную школу. В гимназию «Луциян Вранянин» в Загребе поступил в 2009 году и экзамен на аттестат зрелости сдал в 2013 году. В 2013 году стал первокурсником русистики и кроатистики Философского факультета в Загребе. В августе 2014 года работает в Москве переводчиком (строительная фирма «Hercigonja»). С 15 по 23 июля 2015 года принимает участие в молодежном форуме «Балтийский артек» в Калининградской области, занимается агитацией классической и современной литературы среди молодежи, а также работает над проектами филологической и медиа секции. На Философском факультете в Загребе в 2015 году основал музыкальную секцию «Очень такие», задача которой является продвижение русской музыки и культуры в Хорватии (в первую очередь среди студентов русского языка и литературы). С марта 2016 года преподает русский язык в «Обществе русского языка и культуры» в Загребе (программы для продвинутых). С марта по май 2016 работает переводчиком с русского в фирме «Nuga Best». С мая по сентябрь 2016 года работает как переводчик с русского в фирме «Harat's Pub». C сентября 2016 года по февраль 2017 года учится на Филологическом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова.

В Москве читает лекции о хорватском языке, литературе и культуре в школе иностранных языков «Балканика» и на Кафедре кроатистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Работает переводчиком на европейской конференции по стрелковому спорту. В 2017 году (с февраля по июль) в рамках программы «ERASMUS+» учится на Филологическом факультете Варшавского университета. В Варшаве принимает участие в конференции «Литература и власть». В июне 2017 года участвует в Международной олимпиаде по русскому языку в Калининграде (3 место в категории иностранцев, изучающих русский язык). В сентябре и декабре 2017 года работает переводчиком в Москве (строительная фирма «Херцигоня»). Преподает на Международном фестивале школьных учителей в Елабуге (август 2018 года). С сентября по декабрь 2018 годя работает на интернет портале RTL. С декабря 2018 года работает на проекте Университета в Инсбруке (Bilinguale Rede dreier Generationen in der Diaspora: Bosnisch/kroatisch/serbisch-deutsches Code-Mixing in Westösterreich). Его статьи и работы опубликованы в хорватских, польских, русских и татарстанских сборниках, а также в хорватском журнале «Meridijani».