Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Matea Krnić rođena je 27. studenoga 1996. godine u Šibeniku. U istom je gradu završila Gimnaziju Antuna Vrančića (jezični smjer), te je, prativši svoju ljubav prema jezicima, 2015.godine započela studije Kroatistike i Ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Engleski je jezik počela učiti već sa 5 godina, a u školi je također 8 godina učila i njemački. Тečaj ruskoga jezika počela je pohađati u dobi od 17 godina te se vrlo brzo zaljubila u ruski jezik i kulturu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja volontirala je u Centru za odgoj i obrazovanje "Šubićevac'" u Šibeniku, a u listopadu 2017.godine sudjelovala je i na 19. Svjetskom festivalu mladih i studenata koji se održavao u Sočiju (Ruska Federacija). Osim toga, 7 je godina sezonski radila sa djecom na zabavno-rekreativnim sadržajima. Voli sve oblike umjetnosti, putovanja te nova poznanstva i kulture.

по-русски

Матэа Крнич родилась 27-ого ноября 1996-ого года в Шибенике. В том же городе закончила Гимназию "Антун Вранчич" (с уклоном иностранных языков). Из-за любви к языкам, по окончании гимназии поступила на Философский факультет Загребского университета, где с 2015-ого года изучает хорватский и русский языки и литературы. Английский язык Матэа начала изучать когда ей было только 5 лет. В школе в течении 8 лет изучала и немецкий язык. На курсы русского языка она начала ходить, когда ей было 17 лет и сразу влюбилась в русский язык и культуру. Во время учебы в гимназии была не раз волонтером в Центре воспитания и образования "Шубичевац" в Шибенике, а в октябре 2017-ого года приняла участие в 19-ом Всемирном фестивале молодёжи и студентов, проходившем в Сочи (Российская Федерация). Кроме того, у Матэи в течении 7 лет была сезонная работа с детьми в развлекательно-рекреационной программе. Любит все виды искусства, путешествия, новые знакомства и культуры.