Copyright 2021 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Объявляется вакантной должность председателя загребского Общества русского языка и культуры. Должность - волонтёрская.

Кандидатов просим тщательно ознакомиться с

1) Законом о некоммерческих организациях: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+udrugama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da
2) Уставом Общества русского языка и культуры (внимательно прочитайте статьи о правах и обязанностях председателя): http://www.ruskijezik.info/croatian/documents/statut.doc
3) Отчётом о работе Общества русского языка и культуры в 2019 году и планом работы в 2020 году: http://www.ruskijezik.info/croatian/documents/izvjesce2020.doc
4) официальным сайтом Общества русского языка и культуры: http://www.ruskijezik.info/croatian

Obzirom na najnoviju situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj te obzirom na mjere protiv širenja koronavirusa koje je svojom današnjom odlukom odlučila aktivirati vlada Republike Hrvatske sve aktivnosti Udruge za ruski jezik i kulturu koje podrazumijevaju okupljanje članova Udruge prekidaju se do daljnjega. O nastavku aktivnosti svi će članovi Udruge biti na vrijeme obaviješteni putem e-maila. Članovima Udruge preporučamo registraciju na portalu i samostalno vježbanje i usavršavanje znanja ruskog jezika pomoću materijala dostupnih preko Korisničkog izbornika, a koji registriranim članovima postaje dostupan nakon svake prijave na portal.