Copyright 2018 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo

Udruga za ruski jezik i kulturu odnedavno djeluje u Zagrebu na još jednoj lokaciji. U prostoru Mjesnog odbora Gajevo (ulica Augusta Prosenika 9, plato pored Knjižnice Staglišće, postaja Staglišće tramvaja 5 i 17) petkom od 17.00 do 18.00 i od 18.00 do 19.00 održavaju se dvije parlaonice (dramski i tematski ruski konverzacijski praktikum).  Napominjemo da Udruga za ruski jezik i kulturu nije škola stranih jezika te su sve aktivnosti Udruge (interni uvod u ruski jezik i kulturu, parlaonice - konverzacijski praktikumi, ruske tematske večeri i sl.) internoga karaktera, tj. uvjet za sudjelovanje je članstvo u Udruzi (popunjena pristupnica i godišnja članarina u iznosu 120,00 kuna za kalendarsku godinu).

Dobrodošli svi koji se zanimaju za ruski jezik i rusku kulturu!