Copyright 2021 - Udruga za ruski jezik i kulturu - Общество русского языка и культуры - Societo pri la rusa lingvo kaj kulturo


Esperantska sekcija Udruge za ruski jezik i kulturu predlaže zainteresiranim članovima i prijateljima Udruge interni besplatni tečaj jezika esperanto, najlakšeg za učenje stranog jezika. Cijela esperantska gramatika može se opisati u samo 16 gramatičkih pravila, tj. može se naučiti u nepunih pola sata. Većinu esperantskih riječi prosječni Europljanin prepoznaje i bez posebnog učenja tog jezika. Esperantom se služi ukupno nekoliko stotina tisuća ljudi širom svijeta, pa tako i određeni broj ljudi u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini. Kome je ruski možda pretežak za učenje, esperanto sigurno može naučiti, a to znači i da može barem na esperantu komunicirati s Rusima, Bjelorusima i Ukrajincima koji tim jezikom vladaju. Prvi udžbenik esperanta objavljen je godine 1887. na ruskom jeziku zbog čega naša udruga i ima Esperantsku sekciju.